ZAPYTANIE O CENĘ

Prosimy o dokonanie wyceny rozdzielnicy niskiego napięcia, której schemat ideowy:

UWAGI:

- w przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie, do wyceny przyjmiemy własną, uznaną przez nas za optymalną wersję rozwiązania - są to pozycje oznaczone odnośnikiem *; w pozostałych pozycjach (czerwone ramki) udzielenie przez Państwa odpowiedzi jest konieczne (za wyjątkiem tych informacji, które zostały już podane w dokumentacji technicznej)

DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA

Prosimy o uwzględnienie następujących wymagań dotyczących producentów podzespołów:
Podajemy następujące dane techniczne obudowy rozdzielnicy, które nie są uwzględnione na przesłanym schemacie ideowym:
*
ograniczenia (jeśli istnieją) co do wymiarów liniowych: mm*
mm*
mm*
kolor: *
*
*
*
sposób wprowadzania przewodów (dławice, koryto kablowe): *
*