ZAPYTANIE O CENĘ

Prosimy o dokonanie wyceny rozdzielnicy niskiego napięcia, której schemat ideowy:

UWAGI:

- w przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie, do wyceny przyjmiemy własną, uznaną przez nas za optymalną wersję rozwiązania - są to pozycje oznaczone odnośnikiem *; w pozostałych pozycjach (czerwone ramki) udzielenie przez Państwa odpowiedzi jest konieczne (za wyjątkiem tych informacji, które zostały już podane w dokumentacji technicznej)

- w nadesłanym wykazie elementów koniecznie prosimy o podanie:
- istniejących w dokumentacji symboli aparatów oraz nazwy ich producenta (jeśli informacje te zostały podane w dokumentacji),
- ilości biegunów wyłączników głównych, (3-polowy, 4-polowy),
- ilości biegunów oraz typów wyłączników instalacyjnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych,
- ilości przewodów odbiorczych oraz ich przekrojów,
- wymaganych prądów zwarciowych wyłączników, *
- wykazu aparatów, które zasilane będą bezpośrednio z szyn głównych (najczęściej zza wyłącznika głównego),

DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA

Prosimy o uwzględnienie następujących wymagań dotyczących producentów podzespołów:
Podajemy następujące dane techniczne obudowy rozdzielnicy, które nie są uwzględnione na przesłanym schemacie ideowym:
*
ograniczenia (jeśli istnieją) co do wymiarów liniowych: mm*
mm*
mm*
kolor: *
*
*
*
sposób wprowadzania przewodów (dławice, koryto kablowe): *
*